Никола Стоянчев

Възможно ли е човек да бъде лекуван по духовен път?

Духовната дарба за изцеление е възможна, защото човекът и природата имат за същност този който ги е създал – Господ.

Това е фундаменталната реалност, която предстои все повече хора да осъзнаят…

Никола Стоянчев

Възможно ли е човек да бъде лекуван по духовен път?

Духовната дарба за изцеление е възможна, защото човекът и природата имат за същност този който ги е създал – Господ.

Това е фундаменталната реалност, която предстои все повече хора да осъзнаят…